DB Schenker on tutkinut eksoskeletonien käyttöä useissa logistiikan toimipisteissä Saksassa. Ulkoisilla tukirangoilla pyritään helpottamaan varastohenkilöstön pitkäaikaista fyysistä kuormitusta.

Uusin anturi- ja ohjainteknologia tarjoaa työntekijöille helpotusta, kun sitä käytetään vuosien ajan toistuvaan raskaiden esineiden nostamiseen. Eksoskeletonit voivat tehdä työtehtävistä sujuvampia ja vähemmän haitallisia työntekijän selän terveydelle. Nämä ulkoiset tukirangat kiinnitetään työntekijään fyysisesti raskaan työn ajaksi. DB Schenker on nyt koekäyttänyt näitä tukirobotteja useissa logistiikan toimipisteissä Saksassa.

Eksoskeletonit ovat vartalolla kannettavia tukirakenteita, jotka tukevat liikeratoja sähkömekaanisesti. Yhdessä ergonomisesti suunniteltujen työasemien kanssa ne tukevat varastotyöntekijöiden nosto- ja kiertoliikkeitä. Erityisesti tukea tarvitsevat lannenikamat ja selkälihakset, joiden rasitus on yleinen sairauksien ja työkyvyttömyyden aiheuttaja. Varastoympäristössä työntekijät ovat usein edelleen vastuussa fyysisesti raskaista tehtävistä, kuten tavaroiden nostamisesta pakkauksistaan tai keräysalueen lattialta.

Vuonna 2019 DB Schenker kutsui parikymmentä Dortmundin yliopiston kesäkoulun tohtoriopiskelijaa eri tiedekunnista Kölniin, jossa he osallistuivat tukirankojen käytännön kokeisiin autotehtaan tavarantoimittajien varastossa.

Pitkällä aikavälillä tämä voi ylirasittaa kehoa ja johtaa huomattaviin terveyshaittoihin. Vaikka trukkeja ja robotteja käytetäänkin yleisesti nostamiseen, pakkauksesta nostaminen on edelleen liian monimutkainen tehtävä näiden koneiden ohjaustekniikalle. Eksoskeletoni yhdistää koneen voiman ihmisen motoriseen kykyyn.

Tohtoriopiskelijoiden ja DB Schenkerin työntekijöiden palaute oli erittäin positiivista kokeiden jälkeen, ja varmisti sen, että näiden pitkäaikainen käyttö ergonomisesti oikein suunnitellun logistiikkaprosessin yhteydessä ylläpitää työntekijöiden terveyttä. Tulevina kuukausina analysoimme tuloksia yksityiskohtaisesti ja määrittelemme eksoskeletonien mahdollista käyttöönottoa DB Schenkerin prosessien optimoinnissa.

Gerald Mueller
Head of Process and Efficiency Management

Kokeiluhankkeessa keskityttiin enintään 15 kiloa painavien tilausten poimintaan ja sekvenssointiin. Ulkoista tukirankaa käyttävät työntekijät nostivat pakkauksia varastohyllyiltä ja asettivat niitä kuljetuslavoille tukirangan avustaessa liikeratoja.