Schenker Oy ottaa käyttöön Suomen Tullin uuden tuonnin tulli-ilmoitusjärjestelmä UTU:n 26.5.2021. Otamme järjestelmän käyttöön Tullin hyväksymän testauksen jälkeen. Uudessa järjestelmässä tehdään käytännössä noin 90 % DB Schenkerin tuontitullauksista. Tässä vaiheessa on myös hyvä varautua käsittelyaikojen pidentymiseen Tullissa.

Suorassa edustuksessa toimivana huolitsijana DB Schenker antaa uuteen UTU-järjestelmään tuoja-asiakkaan EORI-tunnisteen, uudenmallisen toimipistetunnisteen ja toimipistettä koskevan verkkolaskuosoitteen. Pyydämme teitä ilmoittamaan nämä tiedot DB Schenkerin huolintaan sähköpostitse liitteen ohjeen mukaisesti.