SAK ja sen jäsenliitot ovat ilmoittaneet työnseisauksista torstaina 14.12.2023, joissa myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on mukana. AKT:n antaman tiedon mukaan Schenker Oy on yksi lakon piirissä olevista yrityksistä, jos toimintapäivä toteutuu.

Mahdollinen työnseisaus hidastaa Schenker Oy:n kuljetuksia. Pyrimme pitämään tuotantomme käynnissä mahdollisuuksien mukaan, mutta henkilöstövajeen vuoksi kuljetuksissa voi esiintyä viiveitä. Priorisoimme kuljetuksissa lääkkeet, elintarvikkeet ja muut yhteiskunnalle tärkeät tuotteet. Kuljetusten priorisoinnin ja häiriöiden vuoksi kappaletavaran DB SCHENKER | system premium -kuljetusaikataululupausta ja muita ennakkoon aikataulutettuja noutoja ja jakeluita ei voida taata aikataulun mukaisesti.

Toteutuessaan toimintapäivä vaikuttaa myös tuonti- ja vientikuljetuksiin Ruotsin, Saksan, Viron ja Puolan laivayhteyksillä. Työnseisauksen aikana irrallisia perävaunuja ei lastata laivoihin eikä pureta laivoista. Lakon aikana konttilaivoja ei lastata eikä pureta satamissa. Tämä aiheuttaa viivästyksiä kuljetusaikatauluihin.

Työnseisauksen vuoksi asiakaspalvelussamme voi esiintyä torstain aikana ajoittaisia ruuhkia. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköisiä seurantapalveluitamme ja Betty-asiakaspalvelurobottiamme.Strikes affect DB Schenker transports in Finland

The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK) and its affiliated unions have announced industrial actions on Thursday December 14, 2023, in which the Finnish Transport Workers’ Union (AKT) is also involved. According to information from the AKT today, Schenker Oy will be one of the companies affected by the strike if the industrial action takes place.

The possible industrial actions will slow down the transport operations of Schenker Oy. We are trying to keep our production running as usual, but due to staff shortages there may be delays in transports. We will prioritize the transports of pharmaceuticals, foodstuffs and other products that are important to society. Due to transport prioritization and disruptions, the DB SCHENKER | system premium performance guarantee for groupage shipments and other pre-scheduled pick-ups and deliveries cannot be ensured as scheduled.

If planned industrial actions take place, they will affect import and export transports on the Swedish, German, Estonian and Polish shipping routes. During the strike, there will be no loading or unloading of trailers. Also no container ships will be loaded or unloaded in ports during the strike. This will most likely cause delays.

Due to the industrial action, our customer service may experience occasional congestion on Thursday. We therefore recommend using our digital services and our customer service robot Betty as a priority.