Schenker Logistics AB har tecknat avtal med Platzer och Bockasjö och kommer våren 2023 flytta in på 30 000 kvm i Sörred Logistikpark i Göteborg.
– Det följer den strategiska plan vi på Schenker Logistics utformat och arbetat efter under ett antal år och där vi kunnat uppvisa en väldigt god tillväxt med både nya och befintliga kunder, säger Håkan Nydén, CEO Schenker Logistics & Head of Contract Logistics Cluster SE/DK.

Arkitekt-skiss på en stor lagerbyggnad sett från luften.
För att möta den växande efterfrågan etablerar sig Schenker Logistics på 30 000 kvm i Göteborgs nya logistikkluster Sörred Logistikpark.

Schenker Logistics är en av världens ledande leverantörer av globala logistiktjänster för industri och handel. Etableringen i Sörred Logistikpark ligger helt i linje med bolagets strategiska tillväxtplan för att kunna fortsätta svara upp till den höga efterfrågan på den svenska marknaden.

“Ger de fördelar vi söker”

– Etableringen i Sörred Logistikpark passar väldigt väl in i vår strategi samtidigt som fastighetens utformning och geografiska läge ger oss precis de fördelar vi söker, säger Håkan Nydén.

Hyresavtalet löper över 10 år med grön bilaga. Byggnaden kommer ha miljöcertifikat enligt BREEAM-SE Excellent och ha solcellsanläggning om 500 kW. Inflyttning beräknas ske i april 2023. Sörred Logistikpark har ett attraktivt läge på Hisingen i Göteborg, bara minuter från Göteborgs hamn, fordonsindustrin och de stora motorlederna. Den energieffektiva byggnaden är på totalt 43 000 kvm, där Schenker Logistics etablerar sig på 30 000 kvm.

– Avtalet med Schenker är mycket glädjande. Vi är glada över att få vara en del i Schenkers framgångar, säger Joakim Hedin, vd på Bockasjö, i ett pressmeddelande.

Möjliggör fortsatt tillväxt

– Vi är glada över att kunna välkomna Schenker Logistics som hyresgäst och att vi genom uthyrningen möjliggör att de kan fortsätta växa på den svenska marknaden. Uthyrningen är ännu ett styrkebesked för Sörred Logistikpark och visar att vi tillsammans med Bockasjö har skapat en långsiktig, hållbar och attraktiv produkt på Sveriges bästa logistikläge, säger P-G Persson, vd på Platzer, i pressmeddelandet.


Sörred Logistikpark är ett Joint Venture-bolag (JV) mellan Bockasjö och Platzer där parterna äger 50 % vardera. Tillsammans ska bolagen utveckla 135 000 kvm attraktiv logistikyta i Torslandaområdet på fastigheterna Sörred 8:12 och Sörred 7:21. Inom JV:t agerar Bockasjö affärsutvecklare och Platzer blir därefter 100 procent ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna på marknadsmässiga villkor.