Ellastbil som står på en asfaltsparkering, framför ett hus i ett industriområde. Två perosner sitter i lastbilshytten som har öppen dörr.
DB Schenkers beställning av 1 500 elfordon från Volta Trucks är den största ordern för stora nollutsläppsbilar i Europa hittills.

År 2021 hade vi totalt 166 elek­triska fordon i 59 europeiska städer i 14 länder och antalet växer stadigt. På europeisk nivå görs flera större satsningar. Under 2020 gjordes en stor satsning på FUSO eCanters paketbilar och under 2021 har DB Schenker satsat stort på Volta Trucks.

Under 2021 inledde DB Schenker ett part­nerskap med Volta Trucks. I februari 2022 gjordes den största förbeställningen av ellastbilar i Europa hittills, en beställning på 1 500 helelektriska Volta Zero-fordon. Fordonen är designade för att köra i stadsmiljöer.

Som en del av partnerskapet kommer DB Schenker använda den första prototypen av Volta Zero Trucks i verkliga distributionsförhållanden hösten 2022. Testresultaten kommer sedan införlivas i serieproduktionen av de beställda fordonen.

Transportera varor i innerstan

Den helelektriska Volta Zero kommer att användas för att transportera varor till stadskärnor och stadsområden. De största fördelarna är den säkerhetsanpassade hytten som skyddar utsatta trafikanter och att lastbilen ger noll utsläpp.

Tillsammans kommer DB Schenker och Volta Trucks att utforska och optimera användningen av tekniken för att förhopp­ningsvis utöka utbudet. Lanseringen kommer initialt att ske på tio platser i fem länder.

Läs även: Största förbeställningen av ellastbilar i Europa hittills

Voltas ellastbil är spännande för den är både elektrisk och skapar bra arbetsmiljö för chaufförerna

Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker


Vi bryr oss om människor och miljö

Ja, vi bryr oss faktiskt. Det betyder att vi kollegor stöttar och hjälper varandra för att skapa så bra lösningar som möjligt för dig som kund. Och lösningar som är så bra som möjligt för vår planet och dess invånare. Den snabba teknikutvecklingen inom transporter hjälper oss att hela tiden komma närmare vårt mål – att helt slopa fossila bränslen.