Det är mycket man behöver tänka på om man ska skicka farligt gods.
Åsa Ekendahl är säkerhetsrådgivare på DB Schenker och här reder hon ut vad som gäller för dig som skickar farligt gods.

En person i skyddskläder och skyddsmask lyfter upp en stor behållare med farligt gods.
Farligt gods

Vad klassas som farligt gods?


Det vi på DB Schenker oftast transporterar är rena kemiska produkter som till exempel handsprit, spolarvätska, sprayburkar/aerosoler, lösningsmedelsbaserad färg och andra miljöfarliga vätskor. Men även vissa andra produkter kan klassas som farligt gods – till exempel små och stora litiumbatterier, en mobiltelefon med batteriet isatt, batterier fyllda med syra, bränslepumpar, en dator med extra batteri bredvid, fyrverkerier, airbags och bältesförsträckare. För att klassas som farligt gods måste produkten ha vissa egenskaper, till exempel att den är brandfarlig, frätande, giftig eller explosiv. På MSB:s hemsida (www.msb.se) kan du läsa mer om farligt gods.

Hur vet jag vad som är farligt gods?

Det första du kan göra är att plocka fram produktens säkerhetsdatablad (SDS) och läsa under punkt 14, där står det om produkten klassas som farligt gods. Här finns även mer information om produktens klassificering enligt farligt gods. Om det inte är farligt gods anges även detta under punkt 14. Det som är värt att tänka på här är att det inte är ett krav att allt som räknas som farligt gods har ett säkerhetsdatablad. Det är endast ett krav för kemiska produkter och inte till exempel för en motor, en bränslepump eller för ett batteri. För sådana produkter måste man leta fram informationen på annat sätt. Det kan man göra genom att till exempel titta på produkten för att se om den är märkt med någon farligt gods-information, se om det finns mer information i interna system, kontakta din leverantör eller kontakta din säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Jag ska skicka farligt gods – hur gör jag?

Då är det en bra idé att kontakta din transportör. Vi tittar på vad du skickar, hur mycket, storlekar på behållare samt vilket fraktsätt du ska använda. Regelverken skiljer sig nämligen åt beroende på om du skickar med väg, järnväg, sjö eller flyg. Reglerna för väg, järnväg och sjö är relativt lika men flygfrakt omfattas av fler och hårdare regler.

External Content

At this place you can find external content from Youtube. What data is processed by Youtube is beyond our knowledge and influence. For more information, please see our Privacy Policy.

Hur förbereder jag min sändning?

De vanligaste frågorna jag får från kunder gäller mindre behållare eller mindre produkter som omfattas av lättnader där kraven på förpackning, märkning, etikettering och dokumentation är lägre. Det allra vanligaste undantaget är det som kallas ”begränsad mängd” eller på engelska ”limited quantity”. Att transportera produkter som är förpackade enligt detta undantag är vi vana vid och vi kan till och med skicka dessa för våra företagskunder i vårt paketflöde inrikes, med vissa undantag. Även här behöver man veta produktens klassificering enligt farligt gods för att säkerställa att man gjort rätt.

I vårt paketflöde inrikes kan vi även för företagskunder skicka nya litiumbatterier, och produkter som innehåller litiumbatterier, till exempel en dator eller en mobiltelefon, om de går att skicka enligt ett undantag som kallas SP 188.

Har man information om sina batterier och koll på det här undantaget löser man det på ett kick! Till Gotland gäller dock att det inte går att skicka begränsad mängd i paketflödet då vi behöver informera om vad det är vi skickar mer exakt – men det går självklart bra att transportera till exempel sprayflaskor som begränsad mängd i systemflödet till Gotland!

Skickar du större volymer och inte kan nyttja något undantag ställs det höga krav på förpackning och märkning/etikettering liksom dokumentation. Om du är grossist och endast skickar vidare färdigpackade varor så ska dessa förpackningar redan vara godkända och testade för innehållet. Företag som skickar så kallat fullt farligt gods har vanligtvis stenkoll på vad som gäller och de behöver ha sin egen säkerhetsrådgivare för farligt gods som kan hjälpa till och säkerställa att alla regler följs.

Vilket ansvar har jag som avsändare?

Avsändaren ansvarar för information och förpackning. Det innebär att informationen på förpackningen är fullständig och korrekt och att rätt dokumentation medföljer. Här ska bland annat framgå vilken klassificering varan har och om den går under lättnader för begränsad mängd. Du måste förpacka varan på ett säkert, och för produkten, korrekt sätt. Och slutligen ska du ange rätt information när du bokar transporten, så att nästa led i kedjan kan transportera produkten korrekt. Det är avsändaren som ansvarar för att alla i nästkommande led får rätt information, så mycket ansvar vilar på avsändaren när det kommer till farligt gods och det krävs att alla som är delaktiga har fått utbildning i farligt gods.


Ansvaret övergår till transportören när du lämnar över sändningen. Då ska transportören se till att sändningen hanteras korrekt vilket varierar beroende på typ av gods och transportslag. Vi som transportör ska se till att vår personal har korrekt information och utbildning. Vi ska även säkerställa att fordonet har rätt utrustning, i vissa fall krävs bland annat skyltning av fordonet. Vi får inte samlasta vissa typer av produkter och vi måste planera färdvägar – vissa produkter får till exempel inte transporteras i tunnlar.

Vad händer om jag brister i mitt ansvar?

Det beror på hur allvarligt man har brustit. Det vanligaste är att transportören upptäcker en mindre brist och stoppar sändningen. Detta kan leda till förseningar och extrakostnader för avsändaren.

Sen har vi allvarligare situationer där avsändaren har försökt att dölja innehållet och varken förpackat, märkt eller dokumenterat godset på ett korrekt sätt. Vill det sig riktigt illa kan förpackningen läcka och personal komma i kontakt med ämnet vilket kan få katastrofala följder. Bristande och läckande förpackningar kan även orsaka miljöolyckor, vilket kan leda till en större incident. Då görs en utredning för att fastställa vilken part det är som har brustit i sitt ansvar.
– Allvarliga överträdelser följs av en juridisk process som kan leda till åtal. Man har då brutit mot lagen om Transport av farligt gods*.

Åsas snabbtips för dig som är ny inom farligt gods:

  • Kolla punkt 14 i säkerhetsdatabladet för din produkt, där ska framgå om det är farligt gods eller ej. Har du inget säkerhetsdatablad så kontakta din leverantör, någon med farligt gods utbildning inom ditt företag eller er egen säkerhetsrådgivare om du är osäker.
  • Kontakta ditt fraktbolag för eventuellt ytterligare stöttning.
  • Låt inte termen “farligt gods” skrämma dig, många gånger är det inte så komplicerat som det kan låta. Det är dock självklart alltid viktigt att allt blir rätt och riktigt så att vi tillsammans möjliggör en säker och effektiv transport.
  • *Läs mer om lag, förordning och föreskrifter för farligt gods på MSB:s hemsida, www.msb.se