Från nationell lönekartläggning till lokala mensskyddstationer. För att skapa en välkomnande arbetsmiljö behöver du tänka både på helheten och detaljerna. Och ibland utanför boxen.
 – Vi har skapat ett eget spel, LIKA-spelet, som spelas runt om i verksamheten med syfte att öka kunskapen om diskrimineringslagstiftningen och att utmana sina egna fördomar, berättar Michael Ängbacken, Chief People Officer på DB Schenker i Sverige.

DB Schenkers marknadsavdelning spelade LIKA-spelet hösten 2022 under spelledning av Åsa Mannbro, P&O Business Partner.

LIKA-spelet togs fram 2013 och är en del av DB Schenker i Sveriges likabehandlingsarbete. Syftet är bland annat att ge medarbetarna möjlighet att diskutera öppet kring olika frågeställningar. Michael Ängbacken utvecklar:

– När du reflekterar kring de olika frågorna skapas en medvetenhet kring hur du uttrycker dig. Du har kanske tidigare använt uttryck som sårat människor, utan att du har förstått det. Det är svårt att mäta, men min uppfattning är att vi idag har en mer inkluderande kultur med mindre jargong. Där tror jag definitivt att LIKA-spelet är en bidragande faktor. 

Min uppfattning är att vi idag har en mer inkluderande kultur med mindre jargong

Michael Ängbacken
Chief People Officer på DB Schenker i Sverige

Och LIKA-spelet har inte bara gjort skillnad inom DB Schenker. Spelet kan också komma att hjälpa andra företag och organisationer att bli mer inkluderande. 

– Vi blev nyligen kontaktade av ett företag som vill spela LIKA-spelet inom sin organisation. Jag och min kollega Annie Pettersson ska åka ut till dem och vara spelledare, berättar Alisia Morin, P&O Business Partner på DB Schenker.

Nytt verktyg spetsar lönekartläggningen

Från LIKA-spel till likabehandlingsplan. En plan vars syfte är att säkerställa en inkluderande och jämställd arbetsmiljö. Och här spelar lönekartläggningen en central roll enligt Michael:

– Vi måste se till att vi har rättvisa löner, det får inte finnas några osakliga skillnader mellan män och kvinnor. Det är ett superviktigt arbete.

För att utföra en så noggrann kartläggning som möjligt, har DB Schenker i Sverige utvecklat ett nytt verktyg.

– Verktyget hjälper oss att göra en övergripande analys nationellt. Tidigare gjordes det på distriktsnivå, vilket blev ganska snävt. Nu kan vi analysera skillnader och få djupare förståelse för frågorna. De skillnader som funnits historiskt har rättats till och det märks att vi har jobbat med dessa saker under flera år nu, förklarar Michael.

Styrgrupp för likabehandling

Alisia Morin ingår i DB Schenkers styrgrupp för likabehandling, en styrgrupp med hela Sverige som arbetsfält.

– Vi säkerställer att alla våra verksamheter runt om i landet har de verktyg som krävs för att följa planen. Två gånger per år stämmer vi av med alla enheter där vi tittar på vad de har gjort inom likabehandlingsområdet och vilka planer som finns framåt. Om något distrikt gjort något extra bra sprider vi detta till övriga som inspiration och best practice. 

Likabehandlingsarbetet är under ständig utveckling och det lider knappast arbetsbrist för Alisia och hennes kollegor i styrgruppen.

– Vi har stort fokus på att stötta och utbilda våra chefer i fördomsfri rekrytering. Vi går igenom vår frågemall tillsammans med chefen och säkerställer att alla kandidater får samma frågor. Dessutom gör vi cheferna medvetna om sina eventuella fördomar och vilka fallgropar som finns. Det är otroligt viktigt för att ge alla kandidater samma förutsättningar och möjligheter. 

Dessutom gör vi cheferna medvetna om sina eventuella fördomar och vilka fallgropar som finns

Alisia Morin
P&O Business Partner på DB Schenker i Sverige

Och blir du anställd kommer du snart få syn på affischerna som handlar om DB Schenkers rutin för hantering av trakasserier.

– Affischerna finns överallt och berättar om vår ståndpunkt kring trakasserier, och hur du ska göra om du är utsatt. Det är ett projekt vi kommer fortsätta med. 

Internutbildningar är ytterligare ett sätt att sprida information. 

– Vår interna arbetsmiljöutbildning är obligatorisk och innehåller ett avsnitt om just likabehandling. Det är ett bra sätt att sprida vår ståndpunkt till alla medarbetare. Att vi står för alla människors lika värde.

Pilotprojekt ska testa mensskyddstationer

Från helheten till detaljerna. Alisia berättar att om allt går enligt plan kan fri tillgång på tamponger och bindor bli verklighet i alla DB Schenkers fastigheter framöver.

– Det är något jag verkligen ser ett värde i och något jag hoppas vi kan genomföra. Många av våra sajter ligger ju rätt så ”off” och det kan vara krångligt att ta sig till butik. Just nu är vi i uppstartsfasen och planen är att testa på ett distrikt först. Om piloten går bra lyfter vi frågan för företagsledningen.

Från Human Resources till People and Organization

Människorna är DB Schenkers viktigaste tillgång, och för att signalera det bytte man nyligen namn på avdelningen; från Human Resources till People and Organization. 

– Det var ett globalt initiativ som handlar om att tydliggöra att vi ser våra medarbetare som människor, inte resurser. Det är människorna som skapar möjligheter för oss att vara fortsatt framgångsrika. Det ville vi signalera med bytet av avdelningsnamnet, berättar Michael.