Ambitiösa hållbarhetsmål, snabba svängar under pandemin och nu – ett nytt köpmönster. Lindex siktar högt och genomgående i deras arbete är: människorna.

En leende kvinnlig hållbarhetschef från Lindex står framför en vit interiör.
Foto: Lindex

Lindex har bestämt sig, de ska minska sina koldioxidutsläpp med femtio procent till 2030. Och en del av deras totala utsläpp står transporterna för. 7 procent, för att vara exakt.
– Vi arbetar på flera olika sätt för att minska miljöpåverkan, till exempel genom att välja sjötransporter med biobränslen och hålla nere flygfrakten, säger Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetschef på Lindex.

“Det handlar om människor”

Anna-Karin Dahlberg har jobbat på Lindex länge, och har haft möjlighet att arbeta i stora delar av världen.
– Jag har bott i flera asiatiska länder och har sett hur människor har det. Det är därifrån mitt stora intresse för hållbarhet kommer. Hållbarhet handlar ju om människor, säger hon.
– Leverantörskedjor anställer väldigt mycket människor globalt. Om vi alla arbetade ansvarsfullt med leverantörskedjan skulle vi tillsammans ha en stor positiv påverkan på människors liv runt om i världen, lägger hon till.

Ny verklighet under pandemin

Under de senaste åren har e-handeln förändrats något enormt. Så även för Lindex.
 E-handeln har ökat jättemycket. Vi var snabba på att ställa om så vi har kunnat möta det här nya köpbeteendet på ett sätt som har varit mycket positivt för Lindex, säger Anna-Karin Dahlberg.
Men även om e-handeln har ökat, så har det varit tuffa tider för butiksverksamheten.


– Restriktioner, och i flera länder total lockdown, har haft en stor påverkan. Vi har även haft en del problem i leverantörsledet och har fått jobba nära fabriksarbetarna för att se till så att alla får tillgång till tester, sanitet och så vidare. Tillgång och priser på vissa material har blivit ett bekymmer först nu, det är en viss eftersläntring där.

Foto: Lindex

Returerna ökar

En annan tydlig förändring för Lindex syns i returerna.
– Vi har en förhållandevis låg returgrad och har haft under längre tid. Dels har vi en låg andel returer, och de vi fått in har lämnats in i butik. De skickas inte runt, utan säljs i den butiken de lämnas in i.
Men nu har returerna ökat något.
– Pandemin har fött ett annat beteende. E-handeln har ökat men returer till butik har minskat, av förklarliga skäl.
– Nu är det spännande, för nu måste vi följa det här och se om beteendet kvarstår – och fundera på vad vi gör om det består.

Hållbarhetsförändringar hos Lindex

– De största åtgärderna som kommer ha betydande skillnad för oss är att jobba med energieffektivisering, framförallt i det ledet som tillverkar våra tyger. Vår leverantörskedja behöver ställa om till mer förnybar energi. Och vi behöver skala upp cirkulära affärsmodeller, för varje nytt plagg har ett klimatavtryck.


Läs också:

Den ohållbara returkarusellen

E-handeln och den fria frakten, är det hållbart?