Det finns projekt. Och så finns det projekt som gör skillnad för hela samhället. Schenker Åkeri medverkar i fyra stora projekt med syfte att samla in kunskap för att ta oss allt närmare fossilfria transporter.

Vi tog en pratstund med Jonas Jävert, chef för inköp och innovation på Schenker Åkeri, om förväntningar och lärdomar från projekten.

”E-Charge” ska elektrifiera fjärrtrafiken

Vi har idag kommersiellt gångbara elpaketbilar. Vi ser hur distributionsbilarna börjar serieproduceras. Nu återstår den sista pusselbiten för en helt elektrifierad fordonspark. De största och tyngsta fordonen – fjärrtransporterna.

I E-Charge ska denna sista pusselbit komma på plats. Och det genom att utveckla ett eldrivet fjärrfordon (Scania) som klarar att köra 4,5 timmar på en laddning. Och som laddar fullt på 45 minuter. Att tidsintervallet är just 4,5 timmar beror på att det ska matcha chaufförens kör- och vilotider.

Fjärrfordonen kräver rejäla laddare, så kallade megachargers (MCS Megawatt Charging System), som klarar upp till 1 MWh (1000 kWh). Om vi jämför med laddare för vanlig personbil där effekten är 3,2 kWh skulle personbilen ladda fullt på några få minuter. Om den ens klarar att ladda med effekten 1 MWh vill säga.

Schenker Åkeri ska drifta elfjärrbilen i befintligt flöde till existerande kunder och det kommer ge svar på flera avgörande frågor. Hur mycket energi krävs? Måste vi köra transporterna nattetid? Vad kommer krävas av samhället för att elektrifiera tunga fordon? Behöver energitillverkarna lägga ner en mängd nya kablar till hubbar?

Målet är att ha klart med laddstationer under första halvåret 2023 och att sedan kunna ta fordon i drift under andra halvåret 2023.​

I projektet, som leds av Lindholmen Science Park, deltar ABB, Chalmers, Circle K, DB Schenker, ICA, OKQ8, Linköpings universitet, Lunds universitet, Scania, Tommy Nordbergh Åkeri, Uppsala universitet, Vattenfall och Volvo. Projektet finansieras av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova.

”DUO-Trailer” ökar transporteffektiviteten

Nyligen skickade regeringen ett förslag till EU där de vill godkänna 34,5 meter långa ekipage på våra vägar. Äntligen säger vi! För det är just detta vi testat mellan Göteborg och Malmö sedan 2017.

Syftet är att öka transporteffektiviteten genom att lasta mer gods på färre antal fordon.

I projektet testar vi hur våra vägar klarar längre fordon med begränsad svängradie. Hur ser kurvor ut? Skapar vi mer köer? Hur ser höger- och vänstersvängar ut vid våra terminaler?

De lärdomar vi tagit med oss från projektet hittills är att DUO-trailer är en riktigt bra lösning för flöden med hög fyllnadsgrad åt båda hållen, där man utnyttjar lastutrymmet maximalt.

I projektet, som leds av Volvo, deltar DB Schenker, Parator, VBG, VTI, WABCO, SKAB och GoodYear

Projektet delfinansieras av Vinnova.

”Cargo Bike” ger oss tysta och utsläppsfria stadsleveranser

Alla vill vi ha bullerfria och tysta stadskärnor. Därför har vi under ett par års tid testat leveranser med elcykel i Linköping. Lärdomen från piloten är att cykeln behöver kortare sträckor mellan godsupphämtning och godsutlämning än upplägget i Linköping. Elcykeln kommer därför trampa vidare på en annan ort inom kort där vi ser att den kan nyttjas mer effektivt.

I ”E-Parcel car” testade vi eldrivna paketbilar

Eldrivna paketbilar blir en allt vanligare syn på våra vägar. I detta projekt sökte vi svar på vad det innebär för oss att använda elfordon i vår dagliga drift. Vi har bland annat tittat på vilka utmaningar det finns för chauffören, eventuella lastkapacitetbegränsningar och hur långt elbilen klarar att köra.

Piloten startade i Helsingborg och har nu flyttat vidare till Linköping. Vår chaufför i Helsingborg var väldigt positiv till upplevelsen att ratta elbilen och uppskattade särskilt den tysta arbetsmiljön.

Tack vare det positiva utfallet satsar vi på ytterligare inköp och ser med spänning fram emot nästa generations elbilar med längre räckvidd och bättre lastkapacitet.