External Content

At this place you can find external content from Youtube. What data is processed by Youtube is beyond our knowledge and influence. For more information, please see our Privacy Policy.

5 frågor från livesändningen 
Engagemanget under sändningen var stort, och många frågor dök upp. Här 5 av dem. 

 1. Vad menas med ”förnybara” bränslen och vad består de av?  
  Kortfattat är det bränsle gjort på en råvara som växer. Det vill säga, en råvara som inte tar slut. Det kan till exempel vara tall, majs eller raps. 
 2. Hur ser det ut för era underleverantörer, ställs samma krav på miljöpåverkan för dem? Är deras miljöpåverkan inkluderad i era beräkningar? Ni nämnde till exempel leasing av lastbilar, förskjuter ni bara miljöavtryck till underleverantörerna?  
  Det ställs samma krav på alla, underleverantörer är inkluderade i våra beräkningar. 
 3. När, ungefär, kan vi förvänta oss att se en elektrisk lastbil plocka upp våra försändelser som vi skickar med DB Schenker?  
  I till exempel Göteborg, redan idag 🙂 Vi testar elbilar på ett antal ställen, utrullningen kommer att ske succesivt.
 4. Ni satsar på elektrifiering framöver, varför och hur säkerställer ni att elen är miljövänlig? Vad tror ni händer med batterierna när de är förbrukade?  
  Vi köper 100 procent förnybar el från vattenkraft och producerar även egen el via våra solcellsanläggningar. Det finns redan idag affärsmodeller för att ta hand om och återvinna batterier. Vi ser att förmågan förbättras ständigt. 
 5. Planerar ni för ETT stort teknikskifte eller finns det en acceptans för att det får bli en ”cocktail” av fordon/drivmedel?  
  Det blir en cocktail.