DB Schenker välkomnar implementeringen av EU:s nya mobilitetspaket vars syfte är att motverka social dumpning och begränsa missbruket av cabotage- och kombiregler inom europeiska vägtransporter. Paketet hjälper oss att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsvillkoren för vår absolut viktigaste tillgång – våra medarbetare och de människor som arbetar för våra underleverantörer.

Sedan 2017 har ett stort antal nya regler implementerats. Men de viktigaste förändringarna som rör arbetsvillkoren inom vägtransporter träder i kraft i år – och vi tror att det kommer innebära en positiv utveckling för hela transportmarknaden framöver med bättre arbetsvillkor som resultat.

Viktigaste förändringarna som börjar gälla i februari 2022

Nya regler för cabotage:

  • 4 dagars köruppehåll mellan enskilda cabotagekörningar i EU:s medlemsstater. Det innebär att  lastbils- och förarkapaciteten begränsas vilket tvingar transportörer att göra ändringar inom sin cabotageverksamhet.
  • Var 8:e vecka måste lastbilen återvända till åkeriets bas, det vill säga till det land där lastbilen är registrerad. Detta kommer minska transportkapaciteten och generera en kostnadsökning, eftersom de flesta lastbilar kommer att köra tomma långa sträckor, vilket kommer leda till trafikobalanser på vissa rutter.

Justering av lönenivåer:

  • Löneökningar till följd av MP 1 Regler för utstationering av förare på lokala marknader.
  • Löneökningar till följd av MP 1 Regler för utstationering av förare inom cabotage och crosstrade-verksamhet
  • Lönerna för förare från EU:s öststatsländer som utför cabotage- och cross-tradekörningar ska vara i nivå med branschstandard i de länder där de verkar.

Nya rapporteringsregler:

  • Rapporteringsskyldighet för transportföretag gällande utstationering av förare, information om fordonsflotta och eventuell övrig information som krävs av lokala myndigheter och EU.
  • 2,5 ton och 3,5 ton GVW kommer bli obligatoriska för internationella transporter.

Ytterligare regler kommer att implementeras i januari 2023.

Hur påverkas DB Schenkers kunder?

Mobilitetspaketetet innebär att alla chaufförer i EU kommer arbeta under schyssta förhållanden och det är något vi verkligen välkomnar. Förändringarna kommer att påverka kapacitet och kostnader för utrikes vägtransporter, i dagsläget går det inte att säga exakt hur de ökade kostnaderna kommer påverka våra kunder. Vi på DB Schenker bevakar utvecklingen och informerar våra kunder successivt.


Läs mer om mobilitetspaket.