Kvinnlig lastbilschaufför är ute och kör i stadsmiljö.
Exempelbild av en chaufför som är anställd hos Schenker Åkeri. Foto: DB Schenker

Hållbara hastigheter är ett initiativ startat av Trafikverket med syfte att få åkerinäringen att lätta på gasen. Och ökad trafiksäkerhet är något vi på DB Schenker stöttar helhjärtat. Vårt samarbetsåkeri ÖGS är trafiksäkerhetscertifierade sedan 2004, då de låste alla bilar på 82 kilometer. Nu tar de ytterligare ett steg mot ökad trafiksäkerhet och minskad stress för chaufförerna.

ÖGS har använt sig av Transics positioneringssystem sedan 2005. Ett verktyg som främst används av trafikledningen och som ger realtidsinformation om fordonens position, larm samt kör- och vilotider. Informationen används vid planering av rutter och scheman.

Sedan sommaren förra året har de testat applikationen ISA som ger ännu bättre koll på hastigheter och eventuella överträdelser. Sebastian Johansson, vd för ÖGS, berättar:

– Det var för ett år sedan ungefär som vi fick höra om ISA och bestämde oss därefter för att göra ett pilotprojekt med funktionen. ISA synkar mot databaser över alla vägar och hastigheter och visar om vi kör för fort. Tidigare kunde vi bara se vilka hastigheter våra fordon höll men visste inte vilken hastighet som gällde för de aktuella sträckorna.

Syftet är att förbättra och utveckla verksamheten och vara tydliga från ledningshåll att man vill följa lagar och regler. Samtidigt vill man skynda långsamt och för dialog med både facket, skyddsombud och förare. Ola Pettersson, chaufför och skyddsombud, berättar om sin reaktion när han fick höra om ISA:

– Jag kände spontant att äntligen ska vi slippa stress och få tyst på alla de som vill göra oss chaufförer till bovar som alltid måste köra för fort för att hinna i tid.

Minskad stress för chaufförerna är en av effekterna av testet som pågått i snart ett år. Utvärderingen visar också att antal överträdelser är väldigt få.

– Utfallet visar att det är väldigt liten procent av vår totala körsträcka som gått för fort. Det handlar om en till tre procent bara. Vi har börjat föra dialog med våra chaufförer för att förstå orsaken till de tillfällen där det går för fort. På så sätt kan vi arbeta vidare och förebygga kommande överträdelser, förklarar Sebastian Johansson.

Ola Pettersson fyller i:

– Jag tycker att ISA har fungerat bra, men jag saknar att kunna se hastigheten för den sträckan som just jag kör. Alltså att kunna gå ner på chaufförsnivå i systemet. I övrigt upplever jag att både jag och mina kollegor känner oss mindre stressade idag.

Läs mer:

ÖGS AB – nytt verktyg som ska öka trafiksäkerheten

Hållbara hastigheter – därför står vi bakom uppropet


Om Trafikverkets upprop Hållbara hastigheter

”Det går för fort på våra vägar. Mätningar visar att 70 procent av den tunga trafiken kör fortare än skyltad hastighet. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton.

Trafikverket tillsammans med Polismyndigheten och en rad stora transportköpare uppmärksammade problemet år 2019 genom uppropet Hållbara hastigheter, där näringslivets och yrkestrafikens möjligheter att tillsammans bidra till en säkrare trafikmiljö kom i fokus.” Läs mer på Trafikverkets hemsida