Schenker Logistics nästan fördubblar verksamheten i Torsvik utanför Jönköping.
– Vi går från knappt 22 000 m2 till drygt 39 000 m2 och vi räknar med att det kommer att skapa cirka 50 nya arbetstillfällen när anläggningen är i full drift, säger Håkan Nydén, Vice President Contract Logistics, Schenker Logistics.

Stor grå-beige byggnad med DB Schenker-logotyp i Jönköping.
Schenker Logistics i Sverige expanderar kraftigt I Jönköpingsområdet • Skapar cirka 50 nya arbetstillfällen.

2019 expanderade Schenker Logistics, DB Schenkers division för kontraktlogistik i Sverige, Danmark och Island, verksamheten med en etablering i Danmark. Nu kommer nästa steg i linje med företagets tillväxtstrategi och den här gången är det i Sverige som tillväxten sker. Sedan 2010 har Schenker Logistics haft verksamhet i Torsvik strax söder om Jönköping, och det är här som en befintlig etablering på knappa 22 000 m2 utökas till dryga 39 000 m2. Det gör anläggningen till Schenker Logistics näst största i Sverige.

– Vi är framgångsrika i vår marknadsbearbetning samt i genomförandet av den tillväxtstrategi vi satt upp för verksamheten. Den här expansionen är ett resultat av det och vi har redan påbörjat implementeringen av vår första kund på den nya ytan, säger Håkan Nydén.

I samband med att Schenker Logistics flyttar in i den nya delen så uppgraderas fastigheten med bland annat LED-belysning för att optimera energieffektivitet ytterligare samt reducera verksamhetens miljöpåverkan.

Med den här etableringen ökar Schenker Logistics sitt totala avtryck till cirka 225 000 m2 lageryta i Sverige och Danmark.


Läs mer om DB Schenker i Sverige.