Nu klimatkompenserar DB Schenker i Sverige samtliga inrikes paket som skickas med företaget.
– Eftersom allt fler handlar via nätet ser vi en ständig ökning av våra paketleveranser. Vi jobbar stenhårt med att hitta lösningar för att leverera dem helt fossilfritt. Fram till dess väljer vi att klimatkompensera alla paketsändningar – helt utan kostnad för våra kunder, säger Magnus Strand, CEO för DB Schenker Cluster Sweden, Denmark, Iceland.

Stort brunt  klimatkompenserat paket levererat till ytterdörren.
Klimatkompenserade paketlösningar hos DB Schenker

För DB Schenker är klimatkompensation ett komplement till övrigt hållbarhetsarbete inom företaget, inte ett sätt att köpa sig fri från eget miljöarbete.
– Utifrån dagens volymer kommer vi att klimatkompensera för cirka 10 000 ton koldioxid. Vi räknar med att den siffran kommer att vara relativt konstant de närmaste åren. Samtidigt som våra paketvolymer ökar kraftigt från år till år, kommer vi att öka takten i omställningen till fossilfria transporter genom att bland annat investera i elfordon.

CDM och Gold standard

Tanken med klimatkompensation är att den som orsakar ett utsläpp, betalar för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. Det kan till exempel ske genom att investera i utbyggnad av förnybar energi. Det finns många olika aktörer som erbjuder klimatkompensation, men alla är inte seriösa. För att motverka oseriösa initiativ införde FN därför ”The Clean Development Mechanism” (CDM) 2016 som innebär att man ställer särskilda krav på spårbarhet, transparens, revision och uppföljning.

– Vi på DB Schenker samarbetar med Atmosfair. Det är en global partner som hjälper oss att investera i CDM-certifierade projekt som inte bara leder till investeringar i fossilfri teknik utan också till att fossila energikällor tas bort. Vi investerar bara i projekt där vi kan se en mätbar minskning av faktiska utsläpp av växthusgaser, säger Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker.

Klimatkompensation som ett komplement

Hanna Melander poängterar att en förutsättning för att klimatkompensering ska ha effekt är att ingen ”köper sig fri” genom att investera i projekt och strunta i att göra jobbet i den egna verksamheten.
– DB Schenkers hållbarhetsarbete handlar om att ställa om till fossilfrihet så fort som möjligt. Klimatkompensationen är bara ett komplement som vi erbjuder våra kunder fram till att vi når vårt mål, säger hon.