Solceller på ett tak. På himlen syns solen lysa.
Under ledning av vårt fastighetsbolag, Schenker Property Sweden AB, minskar vi systematiskt vår energiförbrukning. Varje år
identifierar vi nya områden och genomför olika energibesparingsprojekt.

Jakten på en mer hållbar transportbransch omfattar mer än bränsle och motorer. För var hanteras allt gods och alla paket?

DB Schenker i Sverige har kommit långt i arbetet med att jaga energitjuvar i alla våra terminaler och fastigheter. Faktum är att varenda kvadratmeter är uppkopplad mot ett system som håller koll på all energi- och vattenförbrukning. Vi kan i realtid se om en port står öppen i onödan eller felsöka varför elförbrukningen plötsligt sticker i höjden. Rörelsestyrda LED-lampor i terminaler är också ett sätt att effektivisera energiförbrukningen.

Precis som solenergi. I Sverige har vi tre solcellsanläggningar som under 2021 totalt producerade 233 098 kWh el.

Vad betyder då det här rent konkret? Jo. DB Schenkers globala mål är att minska energiförbrukningen i fastigheter med 25 procent per kvadratmeter, fram till 2030 (basår 2013).

Satt egna mål

Vi på DB Schenker i Sverige har varit nitiska med ljusknappen och hittills minskat energiförbrukningen med 31,5 procent (basår 2013). Därför har vi satt ett eget mål där förbrukningen ska minska med 40 procent fram till 2030.

All den energi vi använder kommer från förnybara källor

Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker


Vi bryr oss om människor och miljö

Ja, vi bryr oss faktiskt. Det betyder att vi kollegor stöttar och hjälper varandra för att skapa så bra lösningar som möjligt för dig som kund. Och lösningar som är så bra som möjligt för vår planet och dess invånare. Den snabba teknikutvecklingen inom transporter hjälper oss att hela tiden komma närmare vårt mål – att helt slopa fossila bränslen.