Att engångsartiklar i plast inte är bra vet vi vid det här laget. Många länder har satt stopp för onödig användning av engångsartiklar i plast. Gaia Biomaterials i Helsingborg tillverkar mestadels fossilfria alternativ. Exempelvis fullt nedbrytbara bärkassar, förkläden och granulat.

Åke Rosén, vd på Gaia Biomaterials visar upp en påse med ICA Maxi-logo på en maskinfabrik.
Gaia Biomaterials bärpåsar med minimal påverkan på naturen.

Gaia Biomaterial gör förkläden för sjukvården i Region Skåne och bärkassar till bland annat Icabutikerna i södra Sverige.
 – Region Skåne krävde i sin upphandling för tre år sedan för att produktionen även skulle göra lokal nytta i form av arbetstillfällen och använda lokala råvaror så långt det går. Det var de naturligtvis glada för när coronakrisen slog till. De flesta andra regioner i Sverige köper sina förkläden från Kina och därifrån har det varit svårt att få leveranser den senaste tiden, säger Åke Rosén, vd på Gaia Biomaterials.

Sårbart att vara beroende av importmaterial

Åke Rosén har beställt ytterligare två maskiner för tillverkning av förkläden.
 – Coronakrisen har visat hur sårbart det är att vara beroende av import av sjukvårdsmaterial. Förhoppningsvis kommer flera svenska regioner att handla våra produkter istället för att importera i framtiden, säger han.

Väntar fortfarande på det stora genombrottet i Sverige

70 procent av granulaten* som tillverkas i Helsingborg går på export. Störst efterfrågan på Gaia Biomaterials produkter finns i länder där plast är ett stort miljöproblem.
– Politikerna i Sverige måste med i båten. I stället för att förbjuda plastpåsar i Sverige som man gjort i många länder, har man lagt en skatt på tre kronor på varje påse. Men det gör ingen skillnad på våra fossilfria påsar och vanliga plastpåsar. Det verkar som att de inte förstått vilken enorm skillnad det är på de olika produkterna. Till skillnad från plastpåsar släpper våra påsar ut ringa fossilt C02 vid förbränning och bildar heller inga mikroplaster. Naturen påverkas alltså minimalt, säger Åke Rosén.

Kom ihåg biodolomer!

Gaia Biomaterial har patent på cirka 60 olika produkter och processer. Det senaste materialet som de har tagit fram heter biodolomer. Materialet går att återanvända och blir till sist ett förnyelsebart bränsle för el- och värmeproduktion. Det kan även brytas ner i vanlig kompost på cirka sex månader och ger inte upphov till mikroplaster.
Avfallspåsar, flaskor, engångsbestick, sugrör, engångstallrikar, blöjor och blomkrukor är bara några av de produkter som idag tillverkas av biodolomer.
 – Det går att byta ut plastgranulat mot vårt biodolomergranulat i upp till 80 procent av de produkter som idag tillverkas av volymplaster. Bärkassar kan bli lite dyrare, men upplysta människor är beredda att betala lite extra för produkter som gynnar miljön. Vem bryr sig till exempel om en bärkasse kostar två eller tre kronor om man handlat mat för 500 kronor, avslutar Åke.

Företaget har hittills fördubblat sin omsättning varje år sedan produktionsstarten för tre år sedan. Grymt jobbat, säger vi på DB Schenker!

Vad DB Schenker gör för Gaia Materials

Ansvarar för inrikes distribution och export.