En kvinnlig chaufför som sitter i en lastbilshytt. Hon har chaufförskläder och håller händerna på ratten.
Bildtext (LinkedIn)

På DB Schenker är likabehandlingsarbetet en central del av det vardagliga arbetet. Det innebär att vi aktivt arbetar för att alla människor ska behandlas lika, med grund i de sju diskrimineringsgrunderna.

Vi ser naturligtvis mycket allvar­ligt på diskriminering och anser att det är såväl chefernas som medarbetarnas ansvar att se till att kränkande särbehandling inte uppstår. DB Schen­ker i Sverige har en styrgrupp för likabehandling med uppdrag att aktivt arbeta med de sju diskrimineringsgrunderna och säkerställa att DB Schenker är en jämställd arbetsgivare.

Förbättrad lönekartläggning

Enligt svensk lag ska alla arbetsgivare varje år genomföra en lönekartläggning som innebär att man utvärderar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Under 2021 har vi, tillsammans med Unionen, utvecklat ett nytt analysverktyg i syfte att förstärka lönekartlägg­ningsprocessen. Med hjälp av analysverktyget kan vi upptäcka eventuella oskäliga skillnader på ett effektivt sätt.

Alla former av diskriminering eller kränkande särbehandling är förbjudet

Augusta Fornstedt, HR Manager


Vi bryr oss om människor och miljö

Ja, vi bryr oss faktiskt. Det betyder att vi kollegor stöttar och hjälper varandra för att skapa så bra lösningar som möjligt för dig som kund. Och lösningar som är så bra som möjligt för vår planet och dess invånare. Den snabba teknikutvecklingen inom transporter hjälper oss att hela tiden komma närmare vårt mål – att helt slopa fossila bränslen.