Artikelserie: Därför ökar fraktpriserna

Klimatet fortsätter att ta stryk. Elen är svindyr. Likaså bensin och diesel. Containerbristen är fortfarande i allra högsta grad verklighet samtidigt som EU sjösatt nya arbetsmiljödirektiv som påverkar transportsektorn i varje medlemsland. Och precis när vi började ana slutet på pandemin inträffade det otänkbara. Ryssland invaderade Ukraina.

Allt detta påverkar transportbranschen. Och fraktpriserna. Häng med i vår artikelserie där vi djupdyker i orsakerna bakom prisutvecklingen.
Två unga kvinnor står på ett grönt fält och håller en EU-flagga.
EU:s gröna giv innehåller flera åtgärder som ska mildra klimatförändringarna

En liten förvarning om att denna artikel kan kännas något trist och mörk. Men tänk så här: Alla de åtgärder vi beskriver handlar om att ge bättre förutsättningar för en ljusare morgondag. Med gemensamma krafter ger vi våra barn och barnbarn en ärlig chans till en fin framtid. Då får det lov att svida lite.

EU:s ”Den gröna given”

Alla FN:s medlemsländer är överens om att klimatförändringarna måste stoppas och att vi måste samarbeta för att lyckas. EU har därför infört något som kallas ”Den gröna given”, vilken innehåller ett flertal åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Målet är att klara 1,5-gradersmålet och att minska utsläppen med 55 procent till 2030.

Handel med utsläppsrätter (EU ETS)

Det innebär att transportföretagen måste betala för sina utsläpp. Flygbranschen var först ut att omfattas av handel med utsläppsrätter. De är tvingade enligt lag att beräkna och rapportera sina utsläpp, för att därefter betala. ”The polluter must pay” kallas det i klimat-folkmun.

När det kommer till vägtransporter är det bränsleleverantörerna som kommer att behöva betala för utsläppen. En kostnad som läggs på bränslepriserna, vilket i sin tur ökar transportkostnaderna och därmed fraktpriserna.

Nästa år, 2023, är det sjöfraktens tur att öppna plånboken. Rederierna och övriga fartygsförare, måste alla börja betala för sina utsläpp. FN:s mål är att synka de olika systemen för utsläppsrätter och skapa ett globalt ETS (Emissions Trading System). Det är en framtida åtgärd som troligtvis kommer få stor påverkan på fraktpriserna.

Koldioxidskatt på utvalda produktgrupper (CBAM)

Hur ska EU:s företag vara fortsatt konkurrenskraftiga? För att förhindra att leverantörer inom EU missgynnas till följd av ökade kostnader, kommer EU införa en skatt för leverantörer utanför unionen, som kallas CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Det blir alltså den som importerar varor från ett icke EU-land som får betala.

I första hand kommer skatten läggas på vissa utvalda produktgrupper; bland annat järn, stål, cement och aluminium. Produkter som orsakar stora koldioxidutsläpp vid tillverkningen med andra ord.

Energiskatt

EU vill införa en energiskatt på olika energikällor. Skatten kommer vara högre för mer miljöfarliga energikällor, som diesel, och lägre för exempelvis förnybar el. I nuläget är det inte bestämt när energiskatten blir verklighet men vi tror att det dröjer ett litet tag till.

Sveriges nationella åtgärder

Sverige vill gå i bräschen i klimatfrågor och införde åtgärder innan EU:s gröna giv blev verklighet. Så det har blivit lite kaka på kaka. Bland annat har vi betydligt högre bränsleskatt än andra länder, vilket har gjort det till ett hett debattämne bland våra politiker. Bör skatten vara lägre för boende på landsbygden än de som bor i stan? Fortsättning följer.

Reduktionsplikten

Reduktionsplikten har nog de flesta hört talas om. Men har du koll på vad den innebär? Syftet är att minska bränslets klimateffekt och det gör man genom att blanda in biobränsle (HVO) i vanlig diesel.

Lagstiftningen beskriver en stegvis ökning varje år. För att krångla till det lite extra handlar det inte om hur många procent biobränsle som ska blandas in, utan om hur stor utsläppsminskningen ska vara. Olika typer av biobränsle (HVO) ger olika stor utsläppsminskning, vilket gör att mängden inblandad HVO varierar.

Reduktionsplikten är den enskilt största anledningen till att bränslepriserna har stigit rejält sedan årsskiftet 2021/22. Nu har dessutom efterfrågan på HVO ökat rejält i världen, och det är ytterligare en faktor som driver upp priset.

3 tips för att hålla nere fraktkostnaderna

  1. Planera mera. Genom att samlasta mer minskas utsläppen per transporterat ton. Alltså per paket och pall.
  2. Välj en transportpartner som har musklerna att skynda på omställningen. Vi på DB Schenker har kommit i gång med både fossilfri flyg- och sjöfrakt, något som är möjligt tack vare kunder och samarbetspartners med modet att satsa på grönare alternativ.
  3. Ta hjälp av oss. Vi kan hjälpa dig att se över er logistik och ta fram smartare lösningar.

I nästa del av ”Därför ökar fraktpriserna” kommer vi ta upp EU:s mobilitetspaket. Ett åtgärdspaket som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för EU:s chaufförer och skapa en sund konkurrens inom unionen. Missa inte det! Se senaste nytt från DB Schenker här