Bilden är en genrebild.

Vi är det första logistikföretaget att, tillsammans med CMA CGM, ersätta alla styckegodstransporter med fossilfritt bränsle. DB Schenker har tecknat ett köpekontrakt med det välkända rederiet på över 2 500 ton biobränsle. Detta är ett första steg mot att minska utsläppen från sjöfrakten.

Redan nu kan våra kunder boka fossilfri LCL-frakt (Less-than-Container-Load) och få ett certifikat som redovisar utsläppsminskningen. Samarbetet med CMA CGM kan minska utsläppen av växthusgaser med mer än 7 000 ton CO2e well-to-wake*. Det motsvarar minst 100 procent av WtW-utsläppen från LCL-containrarna, vilket gör det till en av de viktigaste affärerna inom sjöfrakten.

–  Vi är otroligt glada över att kunna göra en betydande investering för att minska koldioxidavtrycket inom sjöfrakten. Biobränsle som drivmedel är ett viktigt steg mot grönare försörjningskedjor och helt i linje med vårt övergripande hållbarhetsarbete inom sjöfrakten. Vi ska vara det ledande logistikföretaget inom hållbarhet och har som mål att vara helt fossilfria år 2040, säger Thorsten Meincke, styrelsemedlem för global flyg- och sjöfrakt på DB Schenker.

Foto: CMA CGM

– Som pionjär och ledande inom hållbar sjöfart och logistik har CMA CGM-gruppen lovat att minst 10 procent av deras drivmedel ska utgöras av alternativa bränslen till 2023. Vi erbjuder våra kunder en rad olika lösningar för att minska deras koldioxidutsläpp. Biobränsle är en av lösningarna för att minska utsläppen från sjöfrakten, och vi är väldigt glada över samarbetet med DB Schenker, säger Olivier Nivoix, Executive Vice President, Lines, CMA CGM Group.

Detta är ytterligare ett steg i vår resa mot fossilfria transporter. Förutom stora satsningar på elfordon utför vi även fossilfria flygningar mellan Frankfurt och Shanghai på regelbunden basis, där flygen drivs med SAF (Sustainable Aviation Fuel).

*Well-to-wake/WtW: Alla utsläpp som genereras under ett bränsles livscykel – från produktion av bränslet till att det används som drivmedel för fartyg.