En eldriven Porsche 911. Och ett elektrifierat Sverige. Ja, är man vd på ett av Sveriges största åkerier är det kanske inte så konstigt att det slår gnistor om ens drömmar.
– Vi tror stenhårt på elektrifiering i stor skala. Antingen med direktel eller indirekt via bränsleceller, säger Tomas Johansson, vd på Schenker Åkeri AB.

Medelålders man sitter bakom ratten i en vit lastbil med DB Schenkers logotyp.
Tomas Johansson, vd på Schenker Åkeri, tror stenhårt på elektrifiering i stor skala

Omställningen går fortare och fortare. Klimatmålen justeras i takt med att ny teknik kommer ut på marknaden.

– Vår omställningsstrategi uppdateras två gånger per år. Då sätter vi oss ner och går igenom vad vi tror om 2025, 2030, 2045. DB Schenker har som mål att nå fossilfrihet till 2040, och det är även vårt officiella mål. Men en kvalificerad gissning är att vi är fossilfria redan om 10, 12 år. Åtminstone mycket nära.

Målen baseras till mångt och mycket på gissningar. Om än kvalificerade sådana. Genom att samarbeta tätt med fordonstillverkare och energileverantörer blir det enklare att veta vilken väg man ska. Tomas Johansson utvecklar:

– Vi jobbar främst med Volvo, Scania och Daimler och så Circle K på drivmedelsidan. Det ger oss möjlighet att testa den senaste tekniken i ett tidigt skede. För oss är det viktigt att tekniken, och produkten, är kommersiellt gångbar.

Tekniken är kommersiellt gångbar om kostnaden för att nyttja den inte vida överstiger befintlig kostnad och att det finns en utbyggd infrastruktur. Eller att till exempel batterierna kommer ner i vikt så de inte tar från lastkapaciteten, och gör att man måste täcka upp med fler körningar. Vilket i sig inte är hållbart. Tomas Johansson har en kort förklaring till varför vi inte ser fullt av stora ellastbilar på vägarna idag:

– I dagsläget är en lastbil med eldrift 3–4 gånger dyrare än en dieseldriven lastbil.

Och just det här med att utveckla kommersiellt gångbara tekniker för alla olika fordonsstorlekar är en rejäl utmaning.

– Paketbilar med eldrift blir allt vanligare, men tekniken för längre och tyngre ekipage finns inte än. Vi är med i ett stort projekt nu, E-Charge, som handlar om att elektrifiera de riktigt tunga ekipagen, de som kör många mil i sträck och är i drift dygnet runt. Det projektet kommer ge oss kunskap om när det blir möjligt att ställa om hela fordonsflottan.

Och då behövs det el. Mycket el. På tillräckligt många platser, och med tillräckligt hög effekt för att kunna ladda tunga fordon utan att äventyra kör- och vilotider.

– Där ser vi en utmaning i både tillgång på el och tillräckligt med effekt för att kunna ladda alla fordonsstorlekar. På paketsidan, som kan jämföras med personbilar, där tror vi oss kunna ställa om inom ett fåtal år för där finns tekniken och produkterna.

Som ett av Sveriges största åkerier är Schenker Åkeri med och utvecklar lösningar som i slutändan faktiskt hjälper hela Sverige att ställa om.

– Vi kan bidra till omställningen i stort och det vi gör är inte hemligt. Tvärtom. Vi vill vara med och sprida kunskap och påskynda utvecklingen. Därför investerar vi mycket tid i olika projekt för att vara med och ta fram morgondagens hållbara transporter, avslutar Tomas Johansson.


Läs mer på vår hemsida: