En fråga som ofta kommer när man jobbar med flygfrakt är om vi har egna flygplan. Det snabba svaret är nej, men det är inte riktigt hela sanningen. Johan Quennerstedt, Operations Manager Airfreight Sweden, reder ut begreppen.

Flera människor i reflexkläder arbetar med flygfrakt.
Flygfrakt på DB Schenker

Har vi egna flygplan?

― Inte som vi äger själva, men i Frankfurt och Luxemburg har vi fraktflygplan som är särskilt avsatta till DB Schenkers förfogande och som går flera gånger i veckan med gods till de viktigaste fraktdestinationerna i världen. Dessa nyttjar våra kontor i hela Europa för samlastning av kunders import- och exportgods. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med gods tillgängligt i varje land för att kunna fylla upp egna plan till och från alla platser i världen. Behovet av rena fraktflygplan har dessutom minskat i och med utvecklingen av nya passagerarplan som har mer kapacitet för både passagerare och frakt. Därför är det bättre för oss, kunder och miljö att använda oss av de flygbolag som kan samlasta både passagerare och gods.

Vad är fördelarna för kund?

― Att de kan boka hur mycket som helst eller hur lite som helst när som helst och vart som helst. Det finns inget flygbolag som själva täcker hela världen och genom att nyttja olika flygbolag kan vi köpa plats efter behov och komma vartsomhelst i hela världen. Vi har egna kontor och samarbetspartners i de flesta länder och kan därför ta kundernas transporter vidare från i princip vilken flygplats som helst till mottagarens dörr på ett snabbt och effektivt sätt

Vad är fördelarna för oss?

― Vi har så många fler möjligheter att hitta lösningar för kunderna genom att vi kan köpa den kapacitet vi behöver och alltid kan justera inköp efter behov. Vi strävar alltid efter att optimera alla våra transporter på de mest kostnads-, tids- och miljöeffektiva sätt som finns tillgängliga för att möta våra kunders transportbehov.

Vad är fördelarna för miljön?

― Vi använder utvalda flygbolag som vi har avtal med, där vi har ställt tydliga krav på miljöarbete och som vi vet optimerar varje flight för maximalt nyttjande av kapacitet för att inte köra med tomma maskiner. Det ger mindre utsläpp per fraktat kilo och därmed en mindre belastning på miljön.

Läs även artikeln “Utökat flygnätverk en följd av pandemin”