Den 1 april fick DB Schenker i Norden en nystart när fem länder slogs samman under en gemensam ledning. De första månaderna av året användes för att förbereda och bygga upp den nya organisationen. Efter det har fokus varit på nya arbetsmetoder och att arbeta mot ett nordiskt mål, skriver Petteri Nurmi, CEO för Cluster Nordics.

Starten för det nordiska klustret har gått oväntat bra. Den nya organisationen är klar och anställda har påbörjat äventyret tillsammans. Det har varit en stor mental förändring att gå från att fokusera på sin egen marknad till att bygga upp en enhetlig nordisk organisation.

Kundernas behov är mer omfattande och komplext än någonsin tidigare. Tack vare vår omorganisation kan vi nu erbjuda bättre, mer flexibla och enklare transport- och logistiklösningar.

Transporter i hela Norden
Cluster Nordics är en stor aktör i hela DB Schenker-världen. Vi har en stark position och marknadsandel i alla nordiska länder och kommer fortsätta leverera samma goda kvalitet. Tillsammans bildar länderna en omfattande enhet som erbjuder planerade transporter i varje hörn av Norden.

Vi kan bygga mångsidiga logistiklösningar för att möta våra kunders olika behov, integrera informationssystem och hantera rapportering.

Petteri Nurmi är nöjd över det första halvåret för Cluster Nordics.


Sverige är en ekonomisk motor
Sverige är vår största marknad och logistiska nav. Men det finns även många lager som bistår de andra nordiska länderna. Det ger oss goda möjligheter för tillväxt i Finland, Norge och Danmark. Island är ett separat kapitel, där vi är starkt engagerade inom flyg- och sjöfrakt.

Lokal kunskap och gemensamma effektiva processer
Även när vi skapar en nordisk identitet och kultur, är det lokala vår ledstjärna. Vi är ständigt medvetna om lokala skillnader i lagstiftning, kultur och språk. Även om vi identifierar situationer där vi bör förena vårt sätt att göra saker, ska inte allt harmoniseras bara för sakens skull.

En annan viktig förändring som stöder vårt mål är omstruktureringen av vår försäljningsorganisation. Försäljningen har överförts till affärsenheterna. Därför blir vi nu ännu snabbare med olika typer av förfrågningar, och kunderna får tillgång till rätt personers kunskap.

Från lugn sommar till livlig höst
Vår verksamhet fortsätter som vanligt, trots att vi arbetar för förändring. Men precis som jag förutspådde i april har vi fortfarande en lång resa framför oss.

Tack vare mitt nya jobb tillbringar jag mycket tid i Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Jag gillar de här städerna, men också för att hamnen och havet förbinder dem med min hemstad Turku. Ännu viktigare är att varje nordisk plats känns lätt att komma till – tack vare människorna.

Tack för att vi får ta hand om era transporter!
Jag önskar er alla en fin sommar,
Petteri Nurmi