En man i jeansskjorta och väst håller ett paket under armen. Han ler. I bakgrunden syns en tegelvägg.
Vi på DB Schenker i Sverige återvann hela 79 procent av vårt avfall förra året.

Vi på DB Schenker i Sverige arbetar för att återvinna så mycket avfall som möjligt. Under 2021 återvann vi hela 79 procent av vårt avfall.

Siffran innefattar både materialåtervinning* och energiåtervinning av trä**. Under det gångna året har vi klättrat högre upp på avfallstrappan och vi är övertygade om att en ökad medvetenhet om varför det är viktigt att återvinna avfall är nyckeln till att lyckas även inom detta område. Under året har vi genomfört en rad möten och utbildningar för att skapa medvetenhet om hur vi ytterligare kan öka återvinningen. Vi har också genomfört så kallade plockanalyser på ett flertal platser för att identi­fiera hur vi kan förbättra oss ytterligare.

Från 103 till åtta

Under året har vi gjort en särskild satsning i Värnamo där man gjort en fördjupad analys av avfallshanteringen. Genom att investera i komprimatorer har Värnamo lyckats minska transporterna av wellpapp, plast och brännbart avfall. Det som tidigare krävde 103 hämtningar per år kräver nu endast åtta hämtningar, vilket innebär att antalet körda kilometer minskat markant.

*Materialåtervinning inkluderar avfallsfraktioner som; wellpapp, plast, glas och metall som behand­las och återvinns till nya produkter.

**Energiåtervinning av trä innebär att träavfallet omvandlas till träflis som bland annat används som biobränsle. Energiåtervinning av brännbart avfall betyder att avfallet bränns i särskilda förbränningsanläggningar där energin omvandlas till fjärrvärme.

Nu är vi nere på detaljnivå för att nå hundra procent återvinning

Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker


Vi bryr oss om människor och miljö

Ja, vi bryr oss faktiskt. Det betyder att vi kollegor stöttar och hjälper varandra för att skapa så bra lösningar som möjligt för dig som kund. Och lösningar som är så bra som möjligt för vår planet och dess invånare. Den snabba teknikutvecklingen inom transporter hjälper oss att hela tiden komma närmare vårt mål – att helt slopa fossila bränslen.