Det kan verka skrämmande att lära sig tyda olika beteckningar på combiterms. Men var lugn, vi är här för att vägleda dig genom den snåriga djungeln! Vi har frågat Johan Henriksson, Insurance och Risk manager på DB Schenker om det man behöver ta hänsyn till kring combiterms. Nedan hittar du svaren.

En tjej med utsläppt hår tittar på en digital datorskärm.
Allt om combiterms

Hej Johan Henriksson, Insurance and Risk Manager. Vad är egentligen Combiterms?
— Combiterms baseras på Incoterms. Incoterms är ett internationellt verktyg för att klargöra riskövergångar och förpliktelser mellan säljare och köpare vid transportköp. Avtalas inte om leveransvillkor gäller Köplagen inom Sverige. Incoterms är om det avtalats en del av avtalet mellan säljare och köpare som DB Schenker inte är direkt del av. Vi som transportör/speditör styrs av vad parterna kommit överens om och vilket vårt uppdrag är från vår kund. Sverige, som ett av få länder i världen, har kommit fram till att Incoterms inte är tillräckligt detaljerat vad gäller fördelning av kostnader och därför upprättat Combiterms. Combiterms är DB Schenkers relation med transportköparen. Här ska det tydligt stå vem DB Schenker ska ta betalt av, och för vilka sträckor.

Varför är Combiterms viktigt?
— För oss på DB Schenker är det viktigt att veta vem som vi ska belasta kostnaden på och vem som står risken om något inträffar med gods under transporten. Det är viktigt att det är tydligt så inga missuppfattningar sker.

Vad händer om kunden väljer fel Combiterms? Vad kan det få för konsekvenser?
— Anledningen till att kunden väljer fel Combiterms är oftast man inte anpassar vad man kommit överens om med sin avtalspart i köpeavtalet med vad man meddelar transportören. Om det står fel säljare eller köpare på fel sträckor så blir det en diff på vem som ska stå för vilka kostnader och oklart vem som står risken för godset under transport. Det blir även onödigt arbete för alla parter.

Har du tips till kunden när det gäller Combiterms?
— Var noggrann med att följa avtalen med kunderna. Vad är överenskommet? Vad står i fakturan?  Det är viktigt att man lever efter avtalen när man beställer och köper transporttjänsten. Ett viktigt tips, ta dig tid att förstå upplägget!

Något tillägg?
— Se över transportbokningarna och vad som står i leveransvillkoren med kunderna. Det ska återspegla det som sker i verkligheten. Annars kan det bli dyrt och tar onödig tid.