För att transporter ska vara effektiva ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv måste fyllnadsgraden vara så hög som möjligt. Det ska vara gods som fraktas. Inte luft. Vi har tagit fram ett verktyg som sätter dina tetriskunskaper på prov – och fixar den mest effektiva packningen med hjälp av en algoritm.

Med allt mer gods som fraktas och högt uppsatta miljömål i alla branscher, är det viktigt att hushålla med resurser och minska utsläppen av växthusgaser. En genomgående trend hos oss på DB Schenker i synnerhet och i samhället i allmänhet.

Nu har våra data- och logistikexperter tagit fram en helt ny algoritm kallad BinPACKER. Ett verktyg som är framtaget för att öka fyllnadsgraden för alla transportslag. Nytt tänk och befintlig kapacitet kan nyttjas mer effektivt, vilket resulterar i både minskade kostnader och utsläpp.

External Content

At this place you can find external content from Youtube. What data is processed by Youtube is beyond our knowledge and influence. For more information, please see our Privacy Policy.

– Allt du behöver göra är att ange paketegenskaper som vikt, storlek och maximal belastning för dina kollin. BinPACKER räknar sedan ut hur du mest effektivt staplar dem, förklarar Holger Köhler som är ansvarig för dataanalys på DB Schenker.

Algoritmen förses med uppgifter om godset. Genom att ta hänsyn till varje kollis fysiska egenskaper, räknar verktyget ut det mest effektiva sättet att packa det på, oavsett om det handlar om lastbilstransport, sjöfrakt eller kanske ett lagerutrymme. En 3D-modell visualiserar den mest effektiva packningen.

Verktyget planeras att lanseras för våra kunder via portalen eSchenker längre fram.
 

Märkbart resultat i hållbarhetsarbetet


 Den första versionen av BinPACKER används redan internt hos oss. Algoritmen har förfinats i samarbete med dataexperter och logistikexperter från produktionen. Redan nu har tester visat att man kan öka nyttjandegraden av containrar med tio procent. Något som ger ett märkbart resultat i hållbarhetsarbetet.


Läs mer om hållbarhetsarbetet på DB Schenker.