Kuljetus- ja terminaalitoimintaa uhanneelta lakolta vältyttiin, kun Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry pääsivät sopimukseen kuorma-autoalan sekä terminaalitoiminnan työehtosopimuksista. Lakko olisi alkanut aamulla 1.3.

Satamien sovittelu jatkuu edelleen. Ahtaajien lakot ovat kestäneet kaikissa Suomen satamissa jo kaksi viikkoa, eikä lakkojen päättymisajankohtaa ole ilmoitettu.

Jotta voimme kuljettaa lähetyksiä myös ahtaajien työtaistelutoimenpiteiden aikana, lähetämme laivoissa perävaunujen mukana myös vetoautoja ja kuljettajia. Erityisesti Manner-Euroopan lauttakapasiteetin rajallisuuden vuoksi liikennettä ajetaan myös muita reittejä pitkin.

Ahtaajien lakon vuoksi myös konttien käsittely on keskeytetty kaikissa Suomen satamissa. Meriosastomme voi tarjota tapauskohtaisesti Manner-Euroopan kautta kuljetettavaa valtamerirahtia. Tämän ja Aasian junayhteyden erikoisratkaisujen osalta pyydämme olemaan yhteydessä meriosastoomme.

Työtaistelutoimenpiteistä johtuvat muutokset ruuhkauttavat tyypillisesti asiakaspalvelua. Suosittelemmekin käyttämään ensisijaisesti sähköisiä seurantapalveluitamme ja Betty-chatbotia. Kaikki lakkoon liittyvät tiedotteemme on luettavissa Pulse-blogimme lakkokoosteessa.