Useat ammattiliitot valmistautuvat lakkoihin, jotka toteutuessaan vaikuttavat myös Suomen sisäisiin ja rajat ylittäviin logistiikkapalveluihin. Merkittävimmät vaikutukset syntyisivät auto- ja kuljetusalan työtaistelutoimista, jotka hidastaisivat ja pahimmillaan pysäyttäisivät kotimaan kuljetuksia sekä vientiä ja tuontia.

Olemme varautuneet mahdollisiin työtaistelutoimiin ja pyrimme pitämään tuotantomme käynnissä mahdollisuuksien mukaan. Kuljetuksissa priorisoimme yhteiskunnalle tärkeät tuotteet kuten lääkkeet ja elintarvikkeet. Henkilöstövajeen ja reittimuutosten vuoksi kuljetuksissa voi esiintyä aikataulusta poikkeavia viiveitä. Myöskään ennakkoon aikataulutettuja jakeluita ei todennäköisesti voida toteuttaa aikataulujen mukaisesti.

Työtaistelutoimenpiteistä johtuvat muutokset ruuhkauttavat tyypillisesti asiakaspalvelua. Suosittelemmekin käyttämään ensisijaisesti sähköisiä seurantapalveluitamme ja Betty-asiakaspalvelurobottiamme.