IKH ja DB Schenker ovat tehneet yhteistyötä logistiikassa jo 30 vuoden ajan. Sinä aikana kumppanukset ovat hioneet IKH:n tavaratoimitukset asiakkaille viimeisen päälle luotettaviksi ja nopeiksi.

Teknistä tukkukauppaa harjoittavan IKH:n taustalta löytyy yli 50-vuotias Isojoen Konehalli Oy. Yhtiö tuo maahan työkaluja, koneita ja laitteita, tarvikkeita, renkaita, hydrauliikkatuotteita, kiinnikkeitä sekä traktorin ja työkoneiden varaosia.

IKH:n keskuspaikka ja logistiikkakeskus sijaitsee Kauhajoella. Sieltä tuotteet löytävät tiensä ympäri Suomea. Loppuasiakkaita palvelee 11 omaa myymälää ja 122 jälleenmyyjää. Lisäksi IKH harjoittaa vientikauppaa muun muassa Viroon, Ruotsiin ja Norjaan.

Yhtiön omistus siirtyi yrityskaupassa heinäkuussa 2021 irlantilaiselle teknisen alan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavalle Grafton Group plc:lle.

”Meillä on pitkät perinteet ja uusi omistaja luottaa meihin. Voimme tehdä asiat niin kuin itse parhaaksi näemme”, toimitusjohtaja Matti Vainionpää sanoo.

Huippuammattilaiset menestyksen tekijöinä

Vainionpään mukaan osaava henkilöstö on yksi IKH:n menestyksen avaintekijöistä.

”Meillä on pitkään alalla työskennelleitä huippuammattilaisia ja todella sitoutuneita työntekijöitä.”

Toiseksi menestystekijäksi Vainionpää nostaa tuotteiden ripeät ja varmat toimitukset jälleenmyyjille.

”Logistiikalla on oleellinen merkitys palvelukonseptissamme. Lähetyksiä kertyy yli 80 000 vuodessa. Asiakaslupauksemme mukaisesti tuote pitää saada jälleenmyyjälle ja sitä kautta loppuasiakkaalle tilausta seuraavana päivänä”, Vainionpää toteaa.

IKH:n toimitusjohtaja Matti Vainiopää seisoo IKH:n myymälässä hyllyn edessä.
Isojoen Konehalli Oy:n toimitusjohtaja Matti Vainionpää korostaa logistiikan merkitystä osana IKH:n palvelukonseptia.

Lähetykset suoraan määräterminaaleihin

IKH:n terminaalissa lastataan autojen kyytiin päivittäin yli 100 lavametriä eli viisi täyttä yhdistelmää.

Sujuvoittaakseen toimituksia IKH ja DB Schenker ovat luoneet systeemin, jossa DB Schenker lastaa runkokuormat autoihin IKH:n lähettämössä. Näin lähetykset voidaan kuljettaa suuntakuormina suoraan DB Schenkerin määräterminaaleihin ilman kierrätystä Seinäjoen terminaalin kautta.

 ”Järjestely on tosi hieno. Suurin osa autoista lähtee meiltä illalla yhdeksän ja kymmenen välillä. Sen avulla voimme tarjota asiakkaille lisäaikaa tilausten tekemiseen. Kun asiakas tilaa tuotteet iltapäivällä, saadaan lähetys yleensä perille seuraavana aamupäivänä”, sanoo IKH:n varastopäällikkö Timo Mäkinen.

Mäkinen huomauttaa, että suorien suuntakuormien etuna on myös käsittelykertojen väheneminen kuljetusketjussa. Se vähentää tavaroiden vaurioriskiä.

Suunnittelun helpottamiseksi IKH lähettää tiedot lähetyksistä DB Schenkerille jo ennalta EDI-sanomina. Sen ansiosta DB Schenker osaa lähettää IKH:lle sopivan määrän kuljetuskalustoa.

”Me näemme omista järjestelmistä, paljonko meiltä lähtee tavaraa kiloina ja kuutioina kullekin asiakkaalle. Yhdistelemällä tiedot saadaan rakennettua suuntakuormat DB Schenkerin runkokuljetuksille”, Mäkinen selventää.

Sujuvat ja varmat tuontikuljetukset

IKH tuo tuotteita yli kolmestakymmenestä maasta. Lähetykset tuodaan Euroopasta Suomeen pääasiassa kumipyöräkuljetuksina ja Kaukoidästä konteissa merirahtina. Tarvittaessa IKH voi tuoda tavaroita myös lentorahtina tai kuriirilähetyksinä.

DB Schenker hoitaa maakuljetukset Euroopasta laajan kuljetusverkostonsa avulla.

IKH:lla tuontikuljetuksista vastaa toimistopäällikkö Anne Kenola. Hänen mukaansa tuontikuljetuksia arvioitaessa merkittävimpiä tekijöitä ovat toiminnan sujuvuus ja rahtihinta.

”Hyvä hinta-laatusuhde on kaiken a ja o. Laatua ajatellen tärkeitä ovat varsinkin toimitusvarmuus ja aikataulut”, Kenola sanoo.

IKH:n ja DB Schenkerin välinen pitkäaikainen yhteistyö auttaa kuljetusten hoitamisessa ja helpottaa yhteydenpitoa.

”DB Schenker tuntee talomme ja sen tarpeet hyvin. Jos toimitusketjuissa ilmenee ongelmia, DB Schenkerin puolelta haetaan aina ratkaisu.”

”DB Schenker tuntee hyvin myös tavarantoimittajamme. Siten lähetykset saadaan helposti matkaan ilman, että meidän tarvitsee siitä juurikaan huolehtia. Usein riittää, että pyydämme tavarantoimittajaa tilaamaan kuljetuksen DB Schenkeriltä”, Kenola sanoo.

Hyvät henkilösuhteet auttavat yhteistyössä

Kumppanusten yhteinen taival alkoi kolmekymmentä vuotta sitten. Timo Mäkinen korostaa hyviä henkilösuhteita pitkäaikaisen ja rakentavan yhteistyön perustana.

”Tämä on ollut sillä tavalla jänne suhde, että asian parissa toimivat henkilöt ovat pysyneet samoina molemmin puolin. Henkilökemiat kohtasivat hyvällä tavalla heti alusta lähtien.”

Mäkisen mukaan sekä IKH että DB Schenker ovat yhdessä etsineet ratkaisuja, joilla toimintaa voidaan tehostaa ja parantaa.

”Molemmat ovat esittäneet visioita, pyrkineet hakemaan onnistumisia ja luottaneet toistensa lupauksiin. Kehitystyön lähtökohtana ja tavoitteena on aina ollut jälleenmyyjien ja loppuasiakkaiden hyvä asiakaskokemus.”

IKH:n Timo Mäkinen ja DB Schenkerin Markku Pyrrö seisovat lajittelupisteellä sijaitsevalla ylikulkusillalla.
Isojoen Konehalli Oy:n varastopäällikkö Timo Mäkinen (vas.) ja DB Schenkerin Key Account Manager Markku Pyrrö ovat kehittäneet IKH:n toimitusjärjestelyitä yhdessä jo 30 vuoden ajan.

Digitaalinen maailma mullistanut palvelutarjonnan

Logistiikka on muuttunut kolmessakymmenessä vuodessa valtavasti. Paperisesta ympäristöstä on siirrytty digitaaliseen maailmaan.

Key Account Manager Markku Pyrrö DB Schenkeriltä muistaa hyvin erilaiset kehitysvaiheet IKH:n kanssa tehdystä yhteistyöstä.

”Kävin vuonna 1996 asentamassa IKH:ssa työpisteiden päätteille tietokoneohjelmia, joiden avulla asiakas pystyi hinnoittelemaan kuljetuksia keikkakohtaisesti. Silloin otettiin ensimmäisiä kehitysaskeleita paperimaailmasta sähköiseen”, Pyrrö muistelee.

2000-luvulla siirryttiin jo nettipohjaiseen tiedonvälitykseen. Pian saatiin ajoneuvoihin omat päätteet. Nykyään DB Schenker tarjoaa tukun erilaisia sähköisiä palveluita lähetysten tilauksesta niiden seurantaan ja raportointiin.

Muiden tavoin Pyrrö kiittelee erinomaisia henkilösuhteita ja yhteishenkeä kuljetusten kehittämistyössä.

DB Schenkerillä kehitystyötä ovat Pyrrön lisäksi vieneet eteenpäin varsinkin Seinäjoen jakeluterminaalin päällikkö Vesa Ahola ja nykyään eläkkeellä jo oleva tuotantojohtaja Harri Renkola. Pyrrön mukaan uusi sukupolvi jatkaa hyvää työtä.

”Asioita on tuotu avoimesti esille ja haettu yhdessä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti keinoja, joilla toimintaa saadaan tehostettua. Se on ollut hienoa”, Pyrrö sanoo.

Hyvistä tuloksista huolimatta on selvää, että kehitystyötä pitää tehdä jatkuvasti. Timo Mäkinen nostaa yhtenä kehityskohteena esiin jakelun ulottamisen jälleenmyyjien tiloihin jo aamuyöstä.

”Ajatuksena on, että jälleenmyyjä antaa DB Schenkerille avaimet niin, että kuljettajat voisivat jaella tavarat toimitiloihin jo ennen työpäivän alkua. Eräiden asiakkaiden kanssa näin on jo tehtykin. Palvelu on koettu hyväksi”, Mäkinen sanoo.

Pitkäaikaisen yhteistyön hyödyt:

  • Lyhyet toimitusajat
  • Noudot myöhään illalla
  • Jakelu seuraavana aamupäivänä
  • Runkokuljetukset suoraan IKH:lta määräterminaaleihin
  • Korkea toimitusvarmuus
  • Avoin kanssakäyminen
  • Hyvät henkilösuhteet

Lue lisää asiakashyödyistä

Millainen yhteistyökumppani DB Schenker on? Tutustu myös muihin asiakastarinoihimme ja lue, miten autamme suomalaisia yrityksiä menestymään.