Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on antanut lakkoilmoituksen, joka koskee muun muassa 17:ää kuorma-autoalan ja 15:tä terminaalialan yritystä. Myös DB Schenker ja Vähälä Yhtiöt ovat työtaistelutoimenpiteiden kohteena. Lakot on ilmoitettu alkamaan 15.2.2023, jos työehtosopimusneuvottelua ei saada ratkaistua. Näiden lakkojen lisäksi AKT on aloittanut ahtausalaa koskevan ylityökiellon kaikissa satamissa 1.2. klo 6 alkaen.

Ahtaajien ylityökielto alkaa pitkittyessään hidastaa Suomen tuonti- ja vientikuljetuksia, joihin käytetään Ruotsin, Saksan, Viron ja Puolan laivayhteyksiä. Ahtaajien työnseisauksen aikana irrallisia perävaunuja ei lastata laivoihin eikä pureta laivoista. Ilman ahtaustyötä perävaunujen kuljettaminen edellyttää kokonaisen ajoneuvoyhdistelmän ja kuljettajan käyttöä, mikä lisää merkittävästi kustannuksia.

Kuljettajien ja terminaalihenkilöstön mahdollinen lakko hidastaisi tuonnin ja viennin lisäksi huomattavasti myös kotimaan kuljetuksia. Pyrimme pitämään tuotantomme käynnissä mahdollisuuksien mukaan myös työtaistelutoimien aikana. Kuljetuksissa priorisoimme yhteiskunnalle tärkeät tuotteet kuten lääkkeet ja elintarvikkeet. Henkilöstövajeen ja reittimuutosten vuoksi kuljetuksissa voi esiintyä aikataulusta poikkeavia viiveitä. Kuljetusten priorisoinnin ja häiriöiden vuoksi kappaletavaran DB SCHENKERsystem premium -kuljetusaikalupausta ja muita ennakkoon aikataulutettuja noutoja ja jakeluita ei voida aikataulun mukaisesti taata. Työtaisteluista aiheutuvat lisäkustannukset voivat edellyttää erillisen lakkolisän käyttöönottoa.

Työtaistelutoimenpiteistä johtuvat muutokset ruuhkauttavat tyypillisesti asiakaspalvelua. Suosittelemmekin käyttämään ensisijaisesti sähköisiä seurantapalveluitamme ja Betty-asiakaspalvelurobottiamme.